Poslovni prostori | Ceniki

Podjetja v inkubatorju bodo za najem prostorov plačevala nižjo najemnino od tržne.

 

Cene za najem prostorov v podjetniškem inkubatorju v Kostelu bodo konkurenčne. Cene za najem prostorov bodo naslednje:

 

  1. leto

cena v

Eur/m2

  1. leto

cena v

Eur/m2

  1. leto

cena v

Eur/m2

  1. leto

cena v

Eur/m2

  1. leto

cena v

Eur/m2

PISARNE 2 2 3 3 4
PROIZVODNO SKLADIŠČNI PROSTORI IN PROSTORI ZA STORITVENE DEJAVNOSTI 1 1 1,5 1,5 2
SKLADIŠČA 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5

 

Poleg najemnine bodo najemniki plačali tudi stroške električne energije, ogrevanja, varovanja, čiščenja, komunalne stroške,…

 

Podrobnejše informacije o posameznih prostorih najdete v povezavi: predstavitev 2.7.2015.