Organi zavoda

Svet zavoda Podjetniški inkubator Kostel ima naslednje člane:

 

Jože Jurkovič, predsednik sveta zavoda

Nataša Turk, članica sveta zavoda

Miran Skender, član sveta zavoda

 

 

Vršilec dolžnosti direktorja: Aljaž Žagar

 

Programski svet ima naslednje člane:

Miran Skender, predsednik

Nataša Turk, članica

Jože Jurkovič, član