Organi zavoda

Svet zavoda Podjetniški inkubator Kostel ima naslednje člane:

 

Suzana Ožanič, predsednica sveta zavoda

Marjan Lisac, član sveta zavoda

Vido Petek, član sveta zavoda

 

 

Vršilec dolžnosti direktorja: Uroš Jelenovič

 

Programski svet:

V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Kostel naloge programskega sveta opravlja svet zavoda za obdobje enega leta.