Obvestila za medije

JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago je:

Enota 2: proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2

Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Ima urejene tudi pisarniške prostore.

Rok za oddajo vloge je 31. 7. 2021

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel imate priloženo v priponki. Vlogo lahko pošljete na internetni naslov info@inkubator-kostel.si ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aljaž Žagar

                                                                            v.d. direktor

Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v PIK Kostel 2021

Vloga-za-vstop-podjetja-v-Podjetniški-inkubator-Kostel

 

 

                                                                            JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago so:

Enota 1 proizvodno skladiščni prostori                     1.218,45 m2,

Enota 2 proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2,

Enota 3 prostori za storitveno dejavnost                      822,40 m2,

Enota 4 prostori za storitveno dejavnost                     402,23 m2,

Enota 5 pisarna 1                                                            28,37 m2,

Enota 5 pisarna 2                                                            31,40 m2,

Enota 5 pisarna 3                                                            17,09 m2,

Enota 5 pisarna 4                                                            13,95 m2,

Vloge, ki bodo prispele do 24.8.2015 bodo obravnavane do 27.8.2015, vloge ki bodo prispele do 23.10.2015 bodo obravnavane do 30.10.2015, vloge, ki bodo prispele do 16.12.2015 bodo obravnavane do 23.12.2015. Termini odpiranja vlog za naslednja leta bodo določeni naknadno.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel dobite na internetnem naslovu: info@inkubator-kostel.si. Vlogo lahko pošljete na omenjeni internetni naslov ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aleš Marolt l.r.

                                                                            v.d. direktor

Pravilnik o sprejemu podjetnikov v Podjetniški inkubator Kostel

Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel