JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

Na podlagi prvega odstavka 62.člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 ZZavar-E in 40/12-ZUJF),  izdaja Svet Javnega zavoda podjetniški inkubator Kolpa – Kostel

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo vas, da na javnem razpisu za zasedbo delovnega mesta Direktor Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel, ki je bil dne 26.10.2015 objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS, po merilih izbirnega postopka ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov.

OBVESTILO NEUSPELI JAVNI NATEČAJ

 

Vstop treh inkubirancev v Podjetniški inkubator Kostel in možnost za zaposlitev v podjetju PETRINALES d.o.o.

Spoštovani,

Z veseljem vas obveščamo, da so dne 9.9.2015 v Podjetniški inkubator Kostel vstopili trije inkubiranci:

PETRINALES D.O.O.

BAKSTER D.O.O.

AMT PROJEKT D.O.O.

 

Podjetje PETRINALES d.o.o., načrtuje v mesecu  oktobru in novembru 2015 zaposlitev 3 delavcev v obratu decimirnice. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo vlogo za zaposlitev s kratko predstavitvijo delovnih izkušenj na teh oziroma podobnih delovnih mestih.

Vloge pošljite na e naslov: info@inkubator-kostel.si oziroma na poštni naslov Petrina 11, 1336 Kostel.

Sestanek delovne skupine za pripravo delovanja mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje

Na sestanku, ki je bil v Podjetniškem inkubatorju Kostel dne 12.5.2015, ob 9,30.uri smo se dogovorili o oblikovanju besedila o delovanju mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje. Na sestanku so bili prisotni: Aleš Marolt, Vesna Fabina, Andrej Mladenovič, Jernej Kalan, Vlado Komljenovič in Simon Jeraj.

Poziv za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel

Spoštovani,

                                                                            JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago so:

Enota 1 proizvodno skladiščni prostori                     1.218,45 m2,

Enota 2 proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2,

Enota 3 prostori za storitveno dejavnost                      822,40 m2,

Enota 4 prostori za storitveno dejavnost                     402,23 m2,

Enota 5 pisarna 1                                                            28,37 m2,

Enota 5 pisarna 2                                                            31,40 m2,

Enota 5 pisarna 3                                                            17,09 m2,

Enota 5 pisarna 4                                                            13,95 m2,

Vloge, ki bodo prispele do 24.8.2015 bodo obravnavane do 27.8.2015, vloge ki bodo prispele do 23.10.2015 bodo obravnavane do 30.10.2015, vloge, ki bodo prispele do 16.12.2015 bodo obravnavane do 23.12.2015. Termini odpiranja vlog za naslednja leta bodo določeni naknadno.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel dobite na internetnem naslovu: info@inkubator-kostel.si. Vlogo lahko pošljete na omenjeni internetni naslov ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aleš Marolt l.r.

                                                                            v.d. direktor

 

Pravilnik o sprejemu podjetnikov v Podjetniški inkubator Kostel

Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel