JAVNI POZIV k oddaji vloge za vstop podjetje v Podjetniški inkubator Kostel

JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago je:

Enota 2: proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2

Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Ima urejene tudi pisarniške prostore.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel imate priloženo v priponki. Vlogo lahko pošljete na internetni naslov info@inkubator-kostel.si ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aljaž Žagar

                                                                            v.d. direktor

Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v PIK Kostel 2021

Vloga-za-vstop-podjetja-v-Podjetniški-inkubator-Kostel

 

Zadeva: RAZPIS ZA UPRAVLJALCA KOTLOVNICE NA OBJEKTU PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL

 

Predmet razpisa je izvedba naslednjih del:

 • upravljanje s kotlovnico PIK Kostel na naslovu Petrina 11, Kostel,
 • skrb za nemoteno delovanje kotlovnice na biomaso,
 • vsakodnevni redni pregled stanja kotlovnice
 • izredni pregled delovanja kotlovnice v primeru izpada električne energije ali drugih nepredvidljivih situacij
 • kontrola stanja količine sekancev v zalogovniku
 • kontrola porabe sekancev na števcu kotlovnice in javljanje stanja porabe sekancev odgovornim osebam do 3. v mesecu za pretekli mesec.
 • Dežurstva ob servisih peči, dostave sekancev, …
 • Skrb za čistočo peči, odstranjevanje pepela
 • Opravljanje manjših hišniških opravil

 

Potrebna znanja in kompetence:

 • da ima izvajalec za delo, ki mu ga nalaga pogodba vsa potrebna znanja, pridobljen certifikat za upravljalca centralnega ogrevanja (oz. ga pridobi najkasneje do 15. 11. 2020) in orodja v svoji lasti.

Vaše ponudbe za izvedbo del nam pošljite na naslov Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel, ali na elektronski naslov  info@inkubator-kostel.si, do vključno 9.10.2020.

Pogodba o sodelovanju za upravljalca kotlovnice na objektu Podjetniški inkubator Kostel bo sklenjena za obdobje med 15.10.2020 in 15.4.2021.

 

Informacije: 041 597 189

 

Podjetniški inkubator Kostel

Uroš Jelenovič, v. d. direktorja

Podjetniški inkubator Kostel nudi poslovne prostore v najem

Vse zainteresirane podjetnike ter tiste, ki razmišljate o podjetniški poti in potrebujete poslovni prostor za izvedbo poslovne dejavnosti vabimo, da oddate vlogo  za vstop v podjetja v Podjetniški inkubator Kostel. Na voljo so poslovni prostori namenjeni za storitveno in proizvodno dejavnost.

Trenutno so na voljo naslednji prostori:

 • Enota 1: je največja in obsega skoraj celotni krak obstoječe stavbe. Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Enota obsega dva primarna proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Prostori so primerni tudi za živilsko dejavnost.
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  2,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

 • Enota 2: Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo.
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  4,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 041 597 189.

 

Podjetniški inkubator Kostel nudi poslovne prostore v najem

Podjetniški inkubator Kostel nudi poslovne prostore v najem

 

Vse zainteresirane podjetnike ter tiste, ki razmišljate o podjetniški poti in potrebujete poslovni prostor za izvedbo poslovne dejavnosti vabimo, da oddate vlogo  za vstop v podjetja v Podjetniški inkubator Kostel. Na voljo so poslovni prostori namenjeni za storitveno in proizvodno dejavnost.

Trenutno so na voljo naslednji prostori:

 • Enota 1: je največja in obsega skoraj celotni krak obstoječe stavbe. Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Enota obsega dva primarna proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Prostori so primerni tudi za živilsko dejavnost.
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  2,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

 • Enota 2: Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo.
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  4,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 041 597 189.

 

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 31. 1. 2019 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje do 15. 4. 2019 ali osebno dostaviti v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 15. 4. 2019, do 15. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19. 2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Tematska področja, cilji in ukrepi, ki bodo podprti so:

Tematsko področje

 

Cilji Ukrepi
 

 

 

 

 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

 

Spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter spodbujanje sodelovanja med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti. Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti
 

 

 

 

 

 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

 

Urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji
Povečati prepoznavnost turistične destinacije in vključevanje ter povezovanje lokalne turistične ponudbe Izvajanje destinacijskega managementa v LASu od Turjaka do Kolpe
Krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine  

Ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine

 

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

 

 

Ohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja

 

Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

 

Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje ter krepitev zdravega in aktivnega  življenjskega sloga Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga

Informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

–          po elektronski pošti: info@las-ppd.si

–          po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro

–          osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si. Zadnja vprašanja bodo možna do 12. 4. 2019.

Povezava do razpisne dokumentacije: http://las-ppd.si/3-javni-poziv/

V prihodnjih tednih bodo v RC Kočevje Ribnica pričeli z delavnicami, na katerih vam bodo predstavili javni poziv.

Vsi, ki imate predloge in vprašanja vezana na območje Kostela se lahko obrnete na Uroša Jelenoviča, na mail uros.jelenovic@kostel.si.

 

Info:

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Trata XIV 6A

1330 Kočevje

Telefon: 01/620 84 71

Elektronska pošta: info@las-ppd.si

Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet produkta: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih.

Namen produkta: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Kreditni pogoji:

 • najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
 • kredit lahko krije največ do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.
 • obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %,
 • najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc) stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Roki za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019

Več o razpisu in razpisna dokumentacija TUKAJ.

Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

NOVO – Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

Upravičenec je dolžan MGRT najmanj enkrat letno obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe.

Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT poročati, in sicer:

 • v času izvajanja projekta (do izpolnitve vseh pogodbebnih obveznosti) vsako leto (v kolikor traja izvajanje investicije več kakor eno leto) v času od 1.1. do 31.1. za preteklo leto.
 • ob vsaki spremembi, ki se nanaša na delovna mesta, ki jih je prijavitelj dolžan ustvariti, zasesti in ohraniti zasedena v skladu s pogodbenimi obveznostmi morja posredovati
 • v primeru okvare/servisa ali drugih razlogov zaradi katerih se osnovna sredstva, za nakup katerih so bila dodeljena nepovratna sredstva, začasno ne nahajajo na kraju izvajanja začetne investicije je potrebno
 • ob morebitnem zmanjšanju števila zaposlenih prejemnik posreduje:
 • ob zaključku projekta, ko so izpolnjene vse pogodbene obveznosti (3 leta za mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja po odprtju zadnjega novega delovnega mesta oziroma ob dosegu postavljenih ciljev) mora posredovati zaključno poročilo o projektu, v poročilu mora poročati o rezultatih in doseženih ciljih projekta, o celotnih stroških investicije ter o strukturi realiziranih zaposlitev:

Obrazci za poročanje so dostopni na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/

Delavnica: Branje bilanc

VABILO

Delavnica: Branje bilanc

Kaj: brezplačna delavnica Branje Bilanc

Kdaj: v ponedeljek 26. 11. 2018 od 13.00 do 15.30

Kje: v prostorih OOZ Ribnica, Vrvarska 3, 1310 Ribnica

Komu je namenjeno: podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz JV Slovenije

Cilj delavnice: Na delavnici Branje bilanc bomo odgovorili na vprašanje, kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi pa tudi, česa nam ne povedo. Kje se skrivajo pasti, kje je prostor za »kreativno« računovodstvo in zakaj je pomembno da vemo, katere ocene in predpostavke je uporabil računovodja pri pripravi izkazov. Računovodski izkazi so tudi naše spričevalo. Poskušali bomo razumeti tudi, kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi.

Vsebina:
1. Branje bilance stanja in poslovnega izida
2. Povezava med bilanco stanja in bilanco poslovnega izida ter analiza računovodskih izkazov
3. Kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi
4. Kako se financirajo naši ključni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) in kakšen je trend njihovega poslovanja
5. Kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi
6. Kaj zanima banko, ko se odloča, ali nam bo odobrila kredit
7. Praktični primeri
8. Vprašanja in diskusija

Predavateljica: Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.

Prijave: Prijavite se lahko do četrtka, 22.11.2018 oz. do zapolnitve mest.

Povezava do PRIJAVE.

Več informacij: Danijela Vukojević, 041 759 762 ali danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si
Delavnica je za udeležence brezplačna.

Karierni sejem Kočevje

Karierni sejem Kočevje

Datum: 23. in 24. november 2018

Kraj: Športna dvorana, Cesta na stadion 7, Kočevje

Letošnji Karierni sejem Kočevje bo potekal 23. in 24. novembra (petek cel dan in sobota dopoldne) v Športni dvorani Kočevje v obliki 10-minutnih v naprej dogovorjenih sestankov.

Karierni sejem Kočevje predstavlja učinkovit način, kako v enem dnevu opravite večje število razgovorov in tako ne izgubljate časa iz dneva v dan.

Posamezniki se bodo v naprej prijavili na kratke sestanke s podjetji in vzpostavili prvi kontakt oziroma naredili prvi vtis. Podjetja bodo predstavila, kakšna znanja in osebnostne lastnosti iščejo ter kaj lahko pri njih ponudijo. Tako se bo ustvarila povezava med ponudbo in povpraševanjem ter možnost za hitro nadaljnjo komunikacijo.

Več o dogodku

Udeležba je brezplačna!

Prijave:http://kariera.kocevje.si/kako-do-sestanka

Več informacij:http://kariera.kocevje.si/

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Predmet JR: dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil za podjetja na problemskih območjih v RS.
Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem na problemskem območju, ki so registrirana kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

5. rok: 30. 11. 2018

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je:
a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;
 1. b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Rok za oddajo vlog je 20. 11. 2018.
Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.