JAVNI POZIV k oddaji vloge za vstop podjetje v Podjetniški inkubator Kostel

JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago je:

Enota 2: proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2

Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Ima urejene tudi pisarniške prostore.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel imate priloženo v priponki. Vlogo lahko pošljete na internetni naslov info@inkubator-kostel.si ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aljaž Žagar

                                                                            v.d. direktor

Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v PIK Kostel 2021

Vloga-za-vstop-podjetja-v-Podjetniški-inkubator-Kostel

 

Zadeva: RAZPIS ZA UPRAVLJALCA KOTLOVNICE NA OBJEKTU PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL

 

Predmet razpisa je izvedba naslednjih del:

  • upravljanje s kotlovnico PIK Kostel na naslovu Petrina 11, Kostel,
  • skrb za nemoteno delovanje kotlovnice na biomaso,
  • vsakodnevni redni pregled stanja kotlovnice
  • izredni pregled delovanja kotlovnice v primeru izpada električne energije ali drugih nepredvidljivih situacij
  • kontrola stanja količine sekancev v zalogovniku
  • kontrola porabe sekancev na števcu kotlovnice in javljanje stanja porabe sekancev odgovornim osebam do 3. v mesecu za pretekli mesec.
  • Dežurstva ob servisih peči, dostave sekancev, …
  • Skrb za čistočo peči, odstranjevanje pepela
  • Opravljanje manjših hišniških opravil

 

Potrebna znanja in kompetence:

  • da ima izvajalec za delo, ki mu ga nalaga pogodba vsa potrebna znanja, pridobljen certifikat za upravljalca centralnega ogrevanja (oz. ga pridobi najkasneje do 15. 11. 2020) in orodja v svoji lasti.

Vaše ponudbe za izvedbo del nam pošljite na naslov Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel, ali na elektronski naslov  info@inkubator-kostel.si, do vključno 9.10.2020.

Pogodba o sodelovanju za upravljalca kotlovnice na objektu Podjetniški inkubator Kostel bo sklenjena za obdobje med 15.10.2020 in 15.4.2021.

 

Informacije: 041 597 189

 

Podjetniški inkubator Kostel

Uroš Jelenovič, v. d. direktorja