3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 31. 1. 2019 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje do 15. 4. 2019 ali osebno dostaviti v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 15. 4. 2019, do 15. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19. 2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Tematska področja, cilji in ukrepi, ki bodo podprti so:

Tematsko področje

 

Cilji Ukrepi
 

 

 

 

 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

 

Spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter spodbujanje sodelovanja med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti. Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti
 

 

 

 

 

 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

 

Urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji
Povečati prepoznavnost turistične destinacije in vključevanje ter povezovanje lokalne turistične ponudbe Izvajanje destinacijskega managementa v LASu od Turjaka do Kolpe
Krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine  

Ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine

 

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

 

 

Ohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja

 

Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

 

Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje ter krepitev zdravega in aktivnega  življenjskega sloga Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga

Informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

–          po elektronski pošti: info@las-ppd.si

–          po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro

–          osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si. Zadnja vprašanja bodo možna do 12. 4. 2019.

Povezava do razpisne dokumentacije: http://las-ppd.si/3-javni-poziv/

V prihodnjih tednih bodo v RC Kočevje Ribnica pričeli z delavnicami, na katerih vam bodo predstavili javni poziv.

Vsi, ki imate predloge in vprašanja vezana na območje Kostela se lahko obrnete na Uroša Jelenoviča, na mail uros.jelenovic@kostel.si.

 

Info:

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Trata XIV 6A

1330 Kočevje

Telefon: 01/620 84 71

Elektronska pošta: info@las-ppd.si