Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Predmet JR: dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil za podjetja na problemskih območjih v RS.
Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem na problemskem območju, ki so registrirana kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

5. rok: 30. 11. 2018