Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: podukrep 6.1) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. 1. 2019.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 11. 2018 do vključno 15. 1. 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-94, e-naslov: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več o razpisu TUKAJ.