JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

Na podlagi prvega odstavka 62.člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 ZZavar-E in 40/12-ZUJF),  izdaja Svet Javnega zavoda podjetniški inkubator Kolpa – Kostel

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo vas, da na javnem razpisu za zasedbo delovnega mesta Direktor Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel, ki je bil dne 26.10.2015 objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS, po merilih izbirnega postopka ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov.

OBVESTILO NEUSPELI JAVNI NATEČAJ