Vstop treh inkubirancev v Podjetniški inkubator Kostel in možnost za zaposlitev v podjetju PETRINALES d.o.o.

Spoštovani,

Z veseljem vas obveščamo, da so dne 9.9.2015 v Podjetniški inkubator Kostel vstopili trije inkubiranci:

PETRINALES D.O.O.

BAKSTER D.O.O.

AMT PROJEKT D.O.O.

 

Podjetje PETRINALES d.o.o., načrtuje v mesecu  oktobru in novembru 2015 zaposlitev 3 delavcev v obratu decimirnice. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo vlogo za zaposlitev s kratko predstavitvijo delovnih izkušenj na teh oziroma podobnih delovnih mestih.

Vloge pošljite na e naslov: info@inkubator-kostel.si oziroma na poštni naslov Petrina 11, 1336 Kostel.