Sestanek delovne skupine za pripravo delovanja mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje

Na sestanku, ki je bil v Podjetniškem inkubatorju Kostel dne 12.5.2015, ob 9,30.uri smo se dogovorili o oblikovanju besedila o delovanju mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje. Na sestanku so bili prisotni: Aleš Marolt, Vesna Fabina, Andrej Mladenovič, Jernej Kalan, Vlado Komljenovič in Simon Jeraj.