Sestanek delovne skupine za pripravo delovanja mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje

Na sestanku, ki je bil v Podjetniškem inkubatorju Kostel dne 12.5.2015, ob 9,30.uri smo se dogovorili o oblikovanju besedila o delovanju mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje. Na sestanku so bili prisotni: Aleš Marolt, Vesna Fabina, Andrej Mladenovič, Jernej Kalan, Vlado Komljenovič in Simon Jeraj.

Poziv za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel

Spoštovani,

                                                                            JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago so:

Enota 1 proizvodno skladiščni prostori                     1.218,45 m2,

Enota 2 proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2,

Enota 3 prostori za storitveno dejavnost                      822,40 m2,

Enota 4 prostori za storitveno dejavnost                     402,23 m2,

Enota 5 pisarna 1                                                            28,37 m2,

Enota 5 pisarna 2                                                            31,40 m2,

Enota 5 pisarna 3                                                            17,09 m2,

Enota 5 pisarna 4                                                            13,95 m2,

Vloge, ki bodo prispele do 24.8.2015 bodo obravnavane do 27.8.2015, vloge ki bodo prispele do 23.10.2015 bodo obravnavane do 30.10.2015, vloge, ki bodo prispele do 16.12.2015 bodo obravnavane do 23.12.2015. Termini odpiranja vlog za naslednja leta bodo določeni naknadno.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel dobite na internetnem naslovu: info@inkubator-kostel.si. Vlogo lahko pošljete na omenjeni internetni naslov ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aleš Marolt l.r.

                                                                            v.d. direktor

 

Pravilnik o sprejemu podjetnikov v Podjetniški inkubator Kostel

Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel