DOMAČA STRAN

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

 

PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL

Operacijo PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1.FAZA delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi ter javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

IMG_3388